logolabel

Diëtistenpraktijk/coaching

Wat kun je verwachten?

Nog niet zo lang geleden kreeg ik de vraag om nou nog eens iets uitgebreider toe te lichten wat ik als diëtist nou precies doe. Vandaag ga ik daar in een blog iets uitgebreider op in. In de toekomst zal ik vaker schrijven over hoe ik sommige mensen heb behandeld, een casus zoals dat heet. Zo’n casus is altijd anoniem en ik verander wat details zodat de privacy gewaarborgd blijft.

Intake / gegevens verzamelen

Een behandeling begint met een intakegesprek. Dat gesprek is vooral bedoeld om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Met welke klachten kom je, hoe lang speelt het al en wat speelt er nog meer. Ik wil van alles weten over je gezondheid, maar ook over je levenssituatie. Kook jij zelf, of iemand anders, wie doet de boodschappen, heb je veel of juist weinig tijd om aan je voeding te besteden. Het intakegesprek duurt een uur en in dat uur vraag ik je de hemd van het lijf. Het is de bedoeling dat ik aan het eind van het intakegesprek een advies geef. Echter, in sommige situaties is dat niet het geval. Soms is er in het intakegesprek toch onvoldoende informatie naar voren gekomen om een goed advies te geven. Dit is meestal bij mensen met darmklachten het geval en bij mensen die met meerdere voedingsproblemen tegelijk komen. In dat geval gaan we op een andere manier verder om te zorgen voor alle relevante informatie. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een eetdagboek zijn. Een belangrijk deel van de intake is het stellen van doelen. Wat wil je met de behandeling bereiken en hoe zie je mijn rol daarin?

Advies

In principe verlaat je het intakegesprek dus met een voedingsadvies. Dat klinkt heel concreet, maar is het dat ook? Wat houdt zo’n advies nou in? Een logische gedachte is dat een voedingsadvies een “lijst” is. Een lijst waarop staat wat je moet eten en drinken. Zo’n lijst geef ik echter vrij zelden mee. Dat is omdat ik denk dat een lijst een leuk hulpmiddel zou kunnen zijn, maar lijsten zijn altijd algemeen. Jij bent niet algemeen, jij bent jij en daarom gaat mijn advies ook over jou. Iedereen verlaat mijn spreekkamer met een ander advies. Bij de een gaat het advies veel meer over bewuster eten, voelen hoe hongerig je wel of niet bent. Bij de ander gaat het meer over keuzes maken of portiegrootte. Bij weer een volgende gaat het over… Nou ja, you get the picture, iedereen heeft zijn eigen probleem en ook zijn eigen oplossing. Liefst neem je zelf een opschrijfboekje of schriftje mee waarin je aantekeningen maakt. Vanzelfsprekend gaat het advies ook over voeding. Wat kun je beter wel en niet eten in jouw specifieke situatie. Ik adviseer op basis van dieetbehandelprotocollen zoals die zijn opgesteld voor diëtisten. Ik neem hierin mijn eigen visie op voeding mee. Kort samengevat is die visie: puur en onbewerkt voedsel. Maar mijn advies is vooral gebaseerd op jouw situatie, waarover ik je net het hemd van het lijf heb gevraagd.

Vervolggesprekken

Na de intake volgen vervolgconsulten. In deze gesprekken praten we over hoe het opvolgen van mijn advies in de praktijk gaat. Want hoe leuk we er ook over kunnen praten, daarna moet je het toch zelf gaan doen. Hoe was het om bewuster te eten? Wat viel er op tijdens het bijhouden van een eetdagboek? Hoe ging dat met het maken van keuzes? Of wat er op jouw individuele situatie van toepassing is. In de vervolggesprekken zetten we steeds verder de puntjes op de i zodat jij het advies makkelijker op kunt volgen. Langzaam maar zeker ontstaan nieuwe gewoontes. Na verloop van tijd val je misschien eens terug in oud gedrag, dat is helemaal niet erg, sterker nog, het kan ontzettend zinvol zijn om dat te ervaren. Hoe meer inzicht je krijgt in je oude en nieuwe gewoontes hoe makkelijker het wordt om je nieuwe gedrag te handhaven.

Afscheid

Er komt ook een tijd dat we weer afscheid van elkaar nemen. Op een dag is de behandeling afgerond. Wanneer dat moment daar is verschilt van persoon tot persoon. Soms zie ik mensen 1 of 2 keer, en in andere situaties komen mensen langere tijd regelmatig terug. Dat is afhankelijk van allerlei factoren. In het laatste gesprek evalueren we. We kijken terug naar het begin en vergelijken dat met het nu. Daarna schudden we elkaar de hand en nemen afscheid.

This entry was posted in Behandeling. Bookmark the permalink.

Comments are closed.